Bir Soru - Bir Cevap
ELMA BAHÇESİ KURULUMU
İKLİM ÖZELLİKLERİ
Karasal soğuk iklimin en önemli meyve türü olan elma, kış soğuklarına son derece dayanıklıdır. Elma ağacı -35 °C hatta -40 °C ye, bir yaşlı dalları -20 °C ye kadar dayanabilir. Çiçek tomurcukları da kapalı durumda iken düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Ancak, erken ilkbaharda gelişmenin başlaması ile çiçek tomurcuklarının soğuğa karşı dayanımı hızla azalır. Ağaçlar uyanmadan önceki devrede -3.9 °C , açılmış halde -2.3 °C ve küçük meyveler -1.7 °C ye yarım saat süre ile dayanabilmektedirler.Meyveler ise -2 °C, -3.5 °C de zarar görmektedir. Soğuklanma isteği +7 °C nin altında çeşitlere göre 200-1700 saattir.
 
TOPRAK ÖZELLİĞİ
 
Elmalar için en iyi toprak, düşük kireç içerikli, organik maddece zengin, tırılı, veya kumlu tınlı topraklardır. Elma ağacı kurak bölgelerde, nemli bölgelere göre toprak bakımından daha çok seçicidir. Elmalarda kökler, genel olarak, yayvan büyümekte ise de taban suyunun 1,5 m den yukarı olmaması istenir. En elverişli toprak reaksiyonu pH6 - pH8 arasıdır.

ELMA BAHÇESİ OLUŞUMU
Bahçeyi de toprak işlemesi yapıldıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;
- Fidan temininde; hastalık ve zararlılardan ari, ismine doğru, standart fidan kullanımına dikkat edilmelidir.
- Anaca ve çeşidin gelişme karakterine göre uygun dikim mesafeleri belirlenir.
- Bahçenin bir krokisi yapılmalı ve bu kroki üzerinde fidan dikim yerleri, su kaynağı, ev, kulübe vs. yerleri işaretlenmelidir.
- Fidanlar ilkbahar gelişme periyodu başlamadan önce bahçeye dikilmelidir.
- Düzgün bir dikim için "dikim tahtası" kullanılmalıdır.
- Fidanların aşı noktaları toprak yüzeyinden 5-10 cm yukarıda olmalıdır ve tercihen güneye bakmalıdır. Derin dikimden kaçınılmalı, fidanlar topraktan söküldükleri derinliğe dikilmelidir.
- Kışı çok sert geçmeyen bölgelerde güz dikimi tercih edilmelidir. Eğer ilkbahar dikimi yapılıyorsa dikimden hemen sonra mutlaka can suyu verilmelidir.
 
ELMA ÇEŞİTLERİ
 
Image
Fuji
.
 Image
GrandSimit
.
Image
Jeromini
 
 

 
 | � Ceviz, Ceviz Fidanı, Aşılı ceviz Fidanı, Kaman Cevizi, Kaman cevizi Fidanı, - Ak Fidancılık 2002 |