Bir Soru - Bir Cevap
Bakanlık ceviz destek ücretini başvurduktan ne zaman sonra verir?
-Fatura ve sertifikayı teslim ettikten 4-5 ay sonra banka hesabınıza yatar
 
Standart Ceviz

STANDART BİR CEVİZDE ARANACAK ÖZELLİKLER
1- Periodisite göstermemeli, yani bir yıl çok, bir yıl az ürün vermemeli. Her yıl muntazam meyve vermelidir.
2- Randımanı yüksek olmalı. Yani 100 Kg kabuklu cevizden en az 66 Kg. iç ceviz elde edilmelidir.
3- Verimi yüksek olmalı. Eşit koşullara sahip normal, ceviz ağaçlarına göre iç ceviz olarak 8-10 kat daha fazla ürün vermelidir.

Image


4- Hastalık ve haşereye karşı dayanıklı olmalıdır.
5- İlkbaharda geç kalmış donlarından etkilenmemeli, normal şartlarda üç hafta geç çiçek açmalıdır. Kendi kendini dölleyebilmelidir.
6- Kabukları ince olup, elle kolayca kırılmalıdır.
7- Şiddetli kış donlarına dayanıklı olmalıdır.
8- İçleri parçalanmadan tam çıkmalıdır.

Image    

9- Sofralık cevizlerde et rengi beyaz, pürüzsüz ve yağ oranı az olmalıdır.
10- Kuvvetli bir kök sistemine sahip olmalıdır. Özellikle kurak koşullarda yaşaması için güçlü bir kazık kök oluşturulmalıdır.
11-Ana gözlere ilave olarak yan gözlerde meyve vermelidir.
12-Erken meyveye yatmalıdır. Tohumdan yetişmiş olan bir ceviz, 10 yaşında ekonomik anlamda (beher ağaç 30 kg. kabuklu ceviz) verime başlamalıdırlar.
13-Uzun ömürlü olmalı normal bakım koşullarında 300-500 sene yaşayabilmelidir. Böyle bir ağaç 300-350 kg kabuklu ürün vermelidir.
14- Erken hasat olumuna gelmelidir. Bu da taze ve turfanda olarak hem pahalı hem kolay pazarlama olanağı sağlar.    
Her ceviz, standart cevizde aranan bu 14 ayrı iyi özelliğe sahip olamaz. Kaman cevizlerinin de çoğu bu aranan özelliklerinin tümüne sahip değiller. Bazıları beş tanesine, bazıları ise yedi tanesine sahip oluyorlar. Örneğin %74 randımanıyla dünya rekoruna sahip ceviz ağacı periodisite gösterir. Yani bazı yıllar hiç meyve vermeden dinlenir. Bu, üretici açısından ekonomik bakımdan istenmeyen bir özelliktir.Kaman 4 cevizinin randımanı % 71 olup her yıl meyve verir.
Ancak uzun yıldır sürdürülen seleksiyon çalışmaları sonucu tespit edilen beş adet ceviz ağacımız vardır. (Bunlara Kaman1-2-3-4 ve 5 isimleri verildi.)

 Image

 

 
 | � Ceviz, Ceviz Fidanı, Aşılı ceviz Fidanı, Kaman Cevizi, Kaman cevizi Fidanı, - Ak Fidancılık 2002 |